آکادمی آموزشی و پژوهشی محیط زیست
آکادمی آموزشی و پژوهشی محیط زیست

آزاده مهری
دکتری آمایش محیط زیست

سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل دیپلم تجربی. گرگان. 1383.
فارغ التحصیل کارشناسی در رشته محیط­ زیست با معدل 29/17. دانشکده شیلات و محیط ­زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان. 1384- 1388.
رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد محیط­ زیست 1389.
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته محیط ­زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین با معدل 19/35. دانشکده شیلات و محیط­ زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان. 1389- 1391.
کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیلان هم رشته در دوران کارشناسی ارشد.
عنوان پایان ­نامه کارشناسی ارشد: اولویت­ بندی مناطق مناسب حفاظت با استفاده از هوش مصنوعی.
عنوان سمینار کارشناسی ارشد: تحلیل ساختار مکانی داده­های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS.
رتبه یک کنکور دکتری – رشته ارزیابی و آمایش سرزمین- 1392.
فارغ التحصیل دکتری در رشته محیط­ زیست- آمایش محیط­ زیست با معدل 19/04. دانشکده شیلات و محیط­ زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ­طبیعی گرگان. 1392- 1396.
عنوان سمینار دکتری: مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین
عنوان رساله دکتری: به­گزینی اقدامات جبرانی برای کاهش اثرات محیط ­زیستی انسان­ ساخت و مخاطرات طبیعی
مدرک زبان: کسب نمره 72 از 100 در آزمون زبان MSRT در سال 1397.

جدیدترین محصولات آموزشی

جدیدترین محصولات آموزشی