رزومه مدیریت سایت

آزاده مهری
دکتری آمایش محیط زیست

https://www.researchgate.net/profile/Azade_Mehri

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل دیپلم تجربی. گرگان. 1383.

فارغ التحصیل کارشناسی در رشته محیط­ زیست با معدل 17/29. دانشکده شیلات و محیط ­زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ­طبیعی گرگان. 1384- 1388.

رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد محیط­ زیست 1389.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته محیط ­زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین با معدل 19/35. دانشکده شیلات و محیط­ زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان. 1389- 1391.

کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیلان هم رشته در دوران کارشناسی ارشد.

عنوان پایان ­نامه کارشناسی ارشد: اولویت­ بندی مناطق مناسب حفاظت با استفاده از هوش مصنوعی.

عنوان سمینار کارشناسی ارشد: تحلیل ساختار مکانی داده­ های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS.

رتبه یک کنکور دکتری – رشته ارزیابی و آمایش سرزمین- 1392.

فارغ التحصیل دکتری در رشته محیط ­زیست- آمایش محیط­زیست با معدل 19/04. دانشکده شیلات و محیط ­زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان. 1392- 1396.

عنوان سمینار دکتری: مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین

عنوان رساله دکتری: به­گزینی اقدامات جبرانی برای کاهش اثرات محیط­ زیستی انسان­ ساخت و مخاطرات طبیعی

 

مدرک زبان: کسب نمره 72 از 100 در آزمون زبان MSRT در سال 1397.

 

سوابق علمی و پژوهشی  

همکاری در طرح­های پژوهشی:

  1. طرح تجدید نظر جنگل داری گلی داغی. اداره کل منابع ­طبیعی و آبخیزداری استان گلستان. مهندسین مشاور رواناب.
  2. طرح تجدیدنظر جنگلداری وطن (سری 1 و 2). اداره کل منابع ­طبیعی و آبخیزداری استان گلستان. مهندسین مشاور رواناب.
  3. پهنه­ بندی و تعیین درجه حساسیت اکولوژیکی نواحی ساحلی جنوب دریای خزر. 1390. سازمان حفاظت محیط­ زیست و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان. مجری طرح: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی.
  4. ارزیابی توان اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی حبله رود. 1391. سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­ طبیعی گرگان مجری طرح: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی.
  5. طرح آمایش استان گلستان. 1392. سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ­طبیعی گرگان. مجری طرح: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی.

ارائه مقاله در مجلات علمی ترویجی:

1- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید حامد میرکریمی، حمیدرضا رضایی، 1391. اولویت­ بندی مناطق مناسب حفاظت با کاربرد الگوریتم مذاب­سازی شبیه­ سازی شده. مجله محیط­ زیست و توسعه. شماره 6. صفحات 67-80.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

2- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین. فصلنامه انسان و محیط زیست. شماره 40. صفحات 71-92.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

ارائه مقاله در مجلات علمی پژوهشی:

1– عبدالرسول سلمان ماهینی، حمیدرضا رضایی، آزاده مهری، وحید زمانی، 1392. تحلیل ساختاری داده­های کمی با کاربرد ECHELON ANALYSIS ( مطالعه موردی: اولویت­بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان). مجله پژوهش­های محیط­ زیست. شماره 8. صفحات 157-168.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

2- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید حامد میرکریمی، حمیدرضا رضایی. 1393. انتخاب مناسب­ترین شبکه مناطق تحت حفاظت با استفاده از یک الگوریتم هوشمند: (مطالعه موردی: استان مازندران). مجله محیط زیست طبیعی. دوره 67. شماره2. صفحات 207-222.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

3- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید حامد میرکریمی، حمیدرضا رضایی. 1393.مقایسه کارایی سه الگوریتم هوشمند رایانه­ای در انتخاب مناطق مناسب حفاظت: (مطالعه موردی: استان مازندران). مجله محیط شناسی. دوره 40. شماره1. صفحات 1-16.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

4- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی. 1395. مقایسۀ کارایی روش‌های TOPSIS رستری و MOLA در آمایش سرزمین مورد شناسی: حوضۀ آبخیز حبله‌رود. جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای، شماره 19. صفحات 142-123.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

5- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، علیرضا میکاییلی تبریزی، سید حامد میرکریمی، امیر سعدالدین. 1397. اولویت بندی لکه های احیای سرزمین براساس فرسایش محتمل خاک توسط آب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره­سو). فصل نامه فضای جغرافیایی، سال هجدهم، شماره 61، 105-123.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

6- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، علیرضا میکاییلی تبریزی، سید حامد میرکریمی، امیر سعدالدین. ارزیابی اثرات بوم­ شناختی تغییر کاربری سرزمین بر ساختار طبیعی حوضه رودخانه قره­ سو. فصلنامه آمایش سرزمین، دوره 1، شماره 1، صفحات 93-116.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

7- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، علیرضا میکاییلی تبریزی، سید حامد میرکریمی، امیر سعدالدین. پهنه­ بندی احتمال سیل­ گیری با استفاده از ارزیابی چندمعیاره در حوضه آبخیز قره ­سو. پذیرفته شده در فصل نامه علوم و تکنولوژی محیط­ زیست.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

ارائه مقاله در ژورنال­های ISI:

1- Azade Mehri, Abdolrassoul Salmanmahiny, Seyed Hamed Mirkarimi, and Hamidreza Rezaei. 2014. Use of optimization algorithms to prioritize protected areas in Mazandaran Province of Iran. Journal for Nature Conservation. 22. 462-470.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

2- Yousef Sakieh, Abdolrassoul Salmanmahiny, Javad Jafarnezhad, Azade Mehri, Hamidreza Kamyab, Somayeh Galdavi. 2015. Evaluating the strategy of decentralized urban land-use planning in a developing region. Land Use Policy. 48 (2015) 534–551.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

3- Azade Mehri, Abdolrassoul Salmanmahiny, Iman Momeni Dehaghi, 2017. Incorporating zoning and socioeconomic costs in planning for bird conservation. Journal for Nature Conservation 40 (2017) 77–84.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

4- Azade Mehri, Abdolrassoul Salman Mahiny, Ali Reza Mikaeili Tabrizi, Seyed Hamed Mirkarimi, Amir Sadoddin. 2018. Investigation of likely effects of land use planning on reduction of soil erosion rate in river basins: Case study of the Gharesoo River Basin. 167(2018).116-129.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

5- Azade Mehri, Abdolrassoul Salman Mahiny, Ali Reza Mikaeili Tabrizi, Seyed Hamed Mirkarimi, Amir Sadoddin. 2018. Integration of anthropogenic threats and biodiversity value to identify critical sites for biodiversity conservation. Geocarto International. 2018. https://doi.org/10.1080/10106049.2018.1475510

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

 

ارائه مقاله در همایش­های ملی:

1- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید حامد میرکریمی، حمیدرضا رضایی، تحلیل توزیع مکانی غنای گونه­ای پرندگان در استان مازندران با کاربرد ECHELON ANALYSIS. دومین همایش بین­المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک. 1391.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

2- آزاده مهری، عبدالرسول سلمان ماهینی، سید حامد میرکریمی، حمیدرضا رضایی،بررسی زیستگاه بالقوه پستانداران بر مبنای ارزیابی چند معیاره برای آمایش سرزمین در استان مازندران. دومین کنفرانس ملی برنامه­ ریزی و مدیریت محیط­ زیست. 1391.

مشاهده چکیده      دانلود پی دی اف

سابقه تدریس

تدریس 4 واحد درسی در دانشگاه پیام نور استان گلستان. نیم سال اول 1394.

چاپ کتاب:

  1. عبدالرسول سلمان ماهینی، حسن فضلی، رضا دریانبرد، حمیدرضا کامیاب، فروغ فندرسکی، لیدا داور، حسن آذرم دل، آزاده مهری، وحید خیرآبادی، محمد ممشلی، مهران جهانشاهی،1391، پهنه­بندی و تعیین درجه حساسیت اکولوژیکی نواحی ساحلی جنوب دریای خزر. انتشارات سازمان محیط­زیست.
  2. عبدالرسول سلمان ماهینی، هوشنگ جزی، هدی کریمی‌پور، آزاده مهری، حمیدرضا کامیاب، آرش زارع گاریزی، محمدرضا منصوری، فردین شریعت پناهی، محمد راستین، علی نجفی‌نژاد، لیلا پیشداد سلیمان آباد، ایمان مومنی، 1392،ارزیابی توان و آمایش سرزمین، مدیریت یکپارچه آبخیز. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور. دفتر طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود. نشر پونه.

 

علایق تحقیقاتی

GIS ، ارزیابی و آمایش سرزمین، مدل­سازی محیط­ زیست، انتخاب مناطق حفاظت شده.